Länkar

 

NYVÅNGS GRUVMUSEUM

Länkar för den intresserade

 

 

Gruvmuseer:

Höganäs   

Bjuv       

    

Hembygd Åstorp:

Perslund    

Kvidinge    

 

Hembygd Bjuv:

Billesholmstraktens Hembygdsförening  

Gamla Bjuf

Skromberga Akademi

 

Åstorps kommun:

Kommunens hemsida

 

Gruv- & industrihistoria:

http://www.industrihistoriaiskane.se/

http://www.regionmuseet.se/byggnadsvard.htm

http://www.stawford.se

http://www.arbetsam.com (Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd)

 

 

Om Nyvångs historia (Wikipedia)

 

"Tillträde förbjudet"