Länkar

Länkar för den intresseradeGruvmuseer:

Höganäs   

Bjuv       

   

Hembygd Åstorp:

Perslund    

Kvidinge    


Hembygd Bjuv:

Billesholmstraktens Hembygdsförening  

Gamla Bjuf

Skromberga Akademi


Åstorps kommun:

Kommunens hemsida


Gruv- & industrihistoria:

http://www.industrihistoriaiskane.se/

http://www.regionmuseet.se/byggnadsvard.htm

http://www.stawford.se

http://www.arbetsam.com (Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd)Om Nyvångs historia (Wikipedia)


"Tillträde förbjudet"