Gruvmuseet


Välkommen till Nyvångs Gruvmuseum!

 

Välkommen på ett besök för nya upplevelser i vårt museum, som belyser epoken då

stenkol var en viktig produkt för industri och samfärdsel i vårt land.

 

Här kan du ta del av hur arbetet i Skandinaviens största kolgruva bedrevs samt hur

ett helt nytt samhälle byggdes upp för ungefär hundra år sedan.

 

Vi har mycket bildmaterial och en hel del museala föremål, som gör det möjligt att

att bilda sig en uppfattning om hur arbete och fritid förlöpte under förra seklet i Nyvång.

 

Välkommen på en tidsresa genom ett helt sekel.

Gruvmuseet

 

I museet finns:

 

*  modeller av arbetsrum under jord i full skala, med verktyg och maskiner.

 

*  utställning av geologiska fynd från kolbrytningen samt en dokumentation om kolets historia

 

*  film (inspelad 1934) som beskriver kolbrytningen i Nyvång

 

*  exempel på hur ett kök såg ut i arbetarbostaden runt 1950-talet

 

*  ritningar över arbetarbostäderna

 

*  dokumentation över vilka gruvarbetare (familjer) som bodde i arbetarbostäderna

 

*  skolfoton

 

*  stort antal bilder, skrifter och berättelser från gruvans sextioåriga historia (1907 - 1966).

 

Om oss

 

 

Föreningen Nyvångs Gruva bildades 1984. Ändamålet var att verka för inrättandet av ett Gruvmuseum i schaktsbyggnaden ”Carl Cervin”, vilken donerats av Höganäsbolaget AB till Åstorps kommun.

 

Föreningen arbetar helt ideellt. Har ca 200 medlemmar och en styrelse som driver verksamheten. Målsättningen är att väcka intresse för bevarandet av Nyvångs gruva och det samhälle som vuxit fram på grund av gruvdriften. Föreningen har dessutom tagit som uppgift att dokumentera (så långt möjligt) hela den skånska gruvepoken och dess betydelse för vårt land.