Länkar

Länkar för den intresserade


Gruvmuseer:                  Hembygd Åstorp:              Åstorps kommun

Höganäs                          Perslund                              Hemsida

Bjuv                                 Kvidinge

   


Billesholmstraktens Hembygdsförening   

Gamla Bjuf

Skromberga Akademi


Gruv- & industrihistoria:                        

http://www.industrihistoriaiskane.se/

http://www.regionmuseet.se

http://www.stawford.se

http://www.arbetsam.com (Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd)